Conceptul biblic HESED

Personajul principal al Scripturii este Yahweh.  Scriptura marturiseste despre caracterul si actiunile Lui Yahweh si ca atare trebuie sa acordam atentia necesara modului cum este descris in diferite contexte biblice. Exista ideea populara ca Vechiul Testament ne prezinta un Dumnezeu al miniei, iar Noul Testament ne prezinta un Dumnezeu al dragostei. Aceasta isi are originea in invatatura lui Marcion (84-c.160AD) care a respins “Dumnezeul” descris in Vechiul Testament afirmind ca Isus a reprezentat pe adevaratul Dumnezeu suveran.  Nu exista nici o diferenta ontologica intre Yahweh din Vechiul Testament si Cuvintul intrupat din Noul Testament deoarece ‘La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu ... Şi Cuvântul S-a făcut trup …’  (Ioan 1:1,14). Din nefericire marcionismul este activ si astazi in crestinism, in bisericile care desconsidera Scriptura dind prioritate doar Evangheliilor.

Ca sa intelegem caracterul Lui Yahweh trebuie sa luam in considerare propria Sa revelatie despre Sine din Exod 34:6-7: ‘Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!”. Cuvintul important din acest pasaj, repetat de doua ori, este hesed, care este un concept teologic important si nu poate fi tradus printr-un singur cuvint. El implica un ciorchine de semnificatii. O diagrama vizuala ne va ajuta sa intelegem conceptul biblic hesed042709-1750-1

The Lord passed before him, and proclaimed, “The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for the thousandth generation, forgiving iniquity and transgression and sin, yet by no means clearing the guilty, but visiting the iniquity of the parents upon the children and the children’s children, to the third and the fourth generation.” Exod 34:6-7(NRSV).

Hesed  include: adevar, mila, bunatate, indelunga rabdare, credinciosie, loialitate si tinerea legamintului. Expresia folosita pentru hesed este  dragoste loiala si numai in contextul legamintului putem intelege acest termen. Conceptul este analizat din dimensiunea verticala: relatia de legamint dintre Yahweh si partenerul uman, hesed fiind caracteristica de baza a lui Yahweh: ‘The use of the word in the Hebrew Bible indicates that hesed is characteristic of God rather than human beings; it is rooted in the divine nature, and it is expressed because of who he is, not because of what humanity is or needs, or desires, or deserves’, (Clark,1993:267).

Exod 32-34 ne prezinta un moment dramatic care a survenit in relatia lui Israel cu Yahweh: c.32 – ruperea legamintului, c. 33 – mijlocirea lui Moise, si c.34 – restaurarea legamintului. Revelatia caracterului divin este extraordinara, revelatie care este folosita ca o formula liturgica in diferite situatii. In aceasta proclamatie hesed (dragoste loiala) este asociat cu rahum (dragoste materna), hannun (har), erek apayim (incet la minie), emet (credinciosie) si nasa (iertare). Dragostea si minia sint in antiteza: dragostea (hesed) are o durata nelimitata (mii de neamuri) pe cind minia care rezulta in pedeapsa este limitata (a patra generatie). In timp ce hesed – dragoste loiala – este o calitate permanenta care Il caracterizeaza pe Yahweh, minia nu dureaza etern, este limitata si poate fi remediata, potolita. Faptul ca Domnul nu achita pe cel vinovat si pedepseste faradelegea, ne avertizeaza ca Dumnezeu trebuie luat in mod serios: ‘God will not be mocked, and grace is not cheap’ (Brueggemann, 1994:947).

Moise foloseste formula liturgica in episodul spionarii Canaanului din cartea Numeri: ‘ Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, care au auzit vorbindu-se de Tine, vor zice: „Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în ţara pe care jurase că i-o va da: de aceea l-a omorât în pustiu!” Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: „Domnul este încet la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea; dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam. Iartă, dar, fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.” Şi Domnul a zis: „Iert cum ai cerut’. (Numeri 14:15-20). In situatia creata de cei zece spioni prin raportul lor negativ care a influentat adunarea lui Israel, Moise intervine mijlocind pentru popor si incercind sa abata minia Lui Yahweh prin a-I aduce aminte de caracterul Sau revelat la Sinai. Moise isi da seama de gravitatea situatiei si incearca sa tempereze pornirea Domnului impotriva poporului, cerind insistent iertarea care este acordata cu anumite conditii. Dumnezeu in suveranitatea Sa are ultimul cuvint, hesed biruieste: ‘The greatness of his hesed consists in his refusal, even in the face of rejection, to give up on his people, to set aside the responsability he took upon himself in choosing them as his people’ (Sakenfeld, 2002:120).

Psalmul 103:8-13 portretizeaza in mod elocvent caracterul Lui Yahweh: ‘Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate. El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El’. Acest pasaj ne reaminteste de Romani 8:38-39, unde Pavel afirma cu incredere ca nimic nu ne poate desparti de dragostea (hesed) lui Dumnezeu: ‘Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru’. 

Moartea si invierea Lui Isus, Dumnezeu intrupat, demonstreaza practic si fara echivoc dragostea (hesed) Lui Dumnezeu, care a acceptat ca de buna voie sa fie rastignit pentru pacatele noastre, ale lumii intregi, minia Lui fiind purtata de El Insusi. Prin jertfa Lui am intrat in noul legamint si ca popor al Lui Dumnezeu avem reasponsabilitatea: ‘… să faci dreptate, să iubeşti mila (hesed) şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?‘ (Mica 6:8).

Bibliografie: Brueggemann W, Exodus, NIB, v.1  Abingdon Press, 1994. Clark G., Heded in the Hebrew Bible, Sheffield Academic Press, 1993; Sakenfeld K.D., The meaning of hesed in Hebrew Bible. A new inquiry, Wipf & Stock Publishers, 2002.