Înălţaţi pe Domnul, ȋmpreună cu mine! (Scrisoare de informare)

“Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!” Ps. 34:1-3

David a compus acest psalm după o situaţie dificilă ȋn care a trebuit să recurgă la măsuri extreme, dȃnd impresia unui om smintit. Această experienţă l-a maturizat şi ȋn urma ei şi-a luat angajamentul să ȋl vorbească de bine pe Dumnezeu indiferent de circumstanţe. Mai mult decȃt atȃt, David şi-a dorit să-i implice şi pe toţi ceilalţi ȋn lăudarea Numelui Domnului.

Călătoria ȋn una din ţările musulmane

Împreună cu mai mulţi prieteni am fost plecat timp de o săptămȃnă ȋntr-un oraş cu cȃteva mii de moschei. Am petrecut ore rugȃndu-ne pe străzi pentru ţara musulmană ȋn care ne-am aflat, pentru oameni, instituţii şi autorităţi. În urma unei lovituri de stat, libertatea de a face evanghelizare stradală a fost mult limitată, ca să nu mai vorbim de faptul că evanghelizarea minorilor este interzisă prin lege. Am avut cȃteva ȋntȃlniri cu slujitori romȃni şi străini de la care am aflat cum lucrează ei ȋn cadrul acestei ţări considerate cea mai neevanghelizată naţiune, ȋn ciuda faptului că o parte semnificativă din istoria creştinismului este legată de ea. Am participat, de asemenea, la programul unei biserici internaţionale din acel oraş şi la studiul biblic organizat de o biserică locală.

Conferinţa Romiscon 9-12 mai 2017

Timp de patru zile Sinaia a fost gazda unei conferinţe adresată ȋn special pastorilor din multe biserici din Romȃnia veniţi pentru a afla informaţii despre situaţia evanghelizării la nivel mondial, pentru a intra ȋn contact cu misionarii romȃni ȋmplicaţi ȋn slujire transculturală şi, ȋn primul rȃnd, pentru a-şi reȋmprospăta viziunea asupra Marii Trimiteri din Matei 28:19-20 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” Ultima poruncă a lui Isus, şi anume aceea de a face ucenici, ȋi avea ȋn vedere şi pe cei la care noi ȋncă nu am ajuns cu Evanghelia. În ȋndeplinirea acestei sarcini dificile, ceea ce trebuie să ne ȋncurajeze este faptul că Isus ne-a promis că este cu noi pȃnă la sfȃrşit.

 Curs cu un plantator de biserici

În urmă cu cȃtva timp am avut un curs foarte provocator cu un lucrător care ne-a dat ca temă să petrecem cȃteva ore evanghelizȃnd oameni necunoscuţi. Această sarcină mi-a adus experienţe deosebite care mi-au ȋmprospătat zelul de a mărturisi Evanghelia. Uitȃndu-mă retrospectiv, mi-am dat seama cȃte oportunităţi aduce Dumnezeu celor care caută activ prilejul de a mărturisi Evanghelia. Important este ca să ne lăsăm călăuziţi de Duhul Sfȃnt şi să ne facem disponibili!

La ȋntoarcere de la biserica, ajunşi ȋn staţie (eram ȋmpreună cu ȋncă o persoană), am ȋntrebat un domn dacă ştie cȃnd soseşte următorul microbuz. Ne-a ȋntrebat de unde venim şi i-am zis că venim de la biserică. L-am ȋntrebat dacă este creştin sau musulman şi ne-a zis că este musulman. Am ȋnceput să vorbim cu el despre Dumnezeu şi ne-a spus că ȋntre islam şi creştinism nu este mare diferenţă şi că “oamenii aceia” [teroriştii] care omoară alţi oameni nu reprezintă ceea ce este islamul cu adevărat. I-am explicat că diferenţa majoră ȋntre islam şi creştinism este dată de credinţa ȋn Isus Cristos ca Fiu al lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre. L-am ȋntrebat dacă şi el a păcătuit. Răspunsul lui a fost ceva de genul “n-am omorȃt pe nimeni, n-am spart casa nimănui”. I-am spus că toţi greşim ȋntr-un fel sau altul şi a recunoscut că aşa e. Apoi, i-am amintit că ȋn primul capitol din Coran Dumnezeu este rugat să ne arate calea cea dreaptă şi i-am explicat că Isus este această cale. L-am ȋncurajat să citească Noul Testament. Conversaţia a fost ȋntreruptă de microbuzul ȋn care acest musulman s-a urcat, ȋnsă m-am bucurat că acest musulman a avut ocazia să fie ȋncurajat să afle mai multe despre Isus ca Mȃntuitor şi, de asemenea, a aflat unde poate să caute detalii: ȋn Biblie.

Săptămȃna de post şi rugăciune

În luna mai s-a organizat o săptămȃnă de post şi rugăciune. În ultima zi ne-am focalizat pe copiii şi adolescenţii de la un Centrul de Plasament. Sensibilizaţi de Domnul ȋn urma rugăciunii şi a postului am trecut la fapte şi am mers ca şi grup la aceşti copii pentru a vorbi cu ei despre Dumnezeu. Am fost uimiţi de nevoia lor de afecţiune şi de deschiderea copiilor faţă de mesajul Evangheliei pe care am ȋncercat să ȋl facem accesibil nivelului lor de ȋnţelegere. Am cȃntat cu ei, ne-am rugat pentru şi cu ei, i-am ascultat ȋmpărtăşindu-ne episoade din dramele vieţii lor şi am luat hotărȃrea să continuăm să ne ȋntȃlnim cu ei. Un moment deosebit a fost cel ȋn care ȋmpreună cu cȃţiva copii de la centru ne-am ȋndreptat ȋn rugăciune privirile şi mȃinile spre cer cerȃndu-I lui Dumnezeu să ne fie El Tată şi Isus să ne fie Fratele mai mare. Lăudat să fie Domnul pentru tot ce a lucrat ȋn inimile copiilor!

Practica de weekend

Dacă semestrul trecut m-am implicat ȋmpreună cu un prieten ȋn lucrarea cu copiii dintr-un sat, practica de weekend de semestrul acesta am petrecut-o ȋntr-o altă localitate. În ultima săptămȃnă am vorbit despre cadoul lui Dumnezeu pentru omenire ȋn persoana Domnului Isus. După lecţie, i-am ȋntrebat pe copii care dintre ei vrea să ȋi facă la rȃndul lui un cadou lui Dumnezeu. Toţi s-au ridicat ȋn picioare şi ȋn rugăciune i-am oferit inima şi viaţa noastră lui Dumnezeu, ca cele mai preţioase lucruri pe care I le-am putea dărui.

Postul Ramadan

Sȃmbătă, 28 mai 2017, a ȋnceput Ramadanul, postul de 30 de zile ȋn care musulmanii comemorează revelarea Coranului profetului lor de căpătȃi, Mahomed. Întorcȃndu-mă spre casă, mă aflam ȋn microbuz aşteptȃnd plecarea. Am observat un tȃnăr de aproximativ 25 de ani care scuipa foarte des. După cȃteva minute am făcut conexiunea că tocmai ȋn acea zi ȋncepuse postul Ramadan ȋn care musulmanii nu doar că nu mănȃncă şi nu beau apă pȃnă seara, dar unii dintre ei nu ȋşi ȋnghit nici măcar saliva. Cȃt sacrificiu sunt dispuşi să facă musulmanii şi ce trist că nu sunt suficienţi oameni care să le spună Cine merită cu adevărat toate sacrificiile noastre, Isus Cristos, Domnul nostru! „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” Apoc. 5:13

 Motive de rugăciune:

Domnul să se descopere musulmanilor ȋn urma acestei perioade de căutare.

Domnul să continue echiparea lucrătorilor ȋn vederea slujirii ȋn ţările musulmane ȋn puterea Duhului Sfȃnt.

Binecuvȃntarea Domnului să se vadă ȋn procedul de pregătire pentru slujire ȋn toate domeniile: viză, ȋnvăţarea limbii, resurse financiare şi mai ales rodire spre slava Celui viu ȋn vecii vecilor.

     Marea Trimitere