VEȘMINTE DUMNEZEIEȘTI

Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare (Col. 3:12).

Hristos S-a pogorât în praful Planetei noastre, îmbrăcând un trup ca al nostru, încercat în fel și chip, ca și noi, dar fără păcat. Și noi am privit fascinați slava Lui, curăția Lui, frumusețea caracterului Său – o slavă aparte, venită dintr-o altă Împărăție –, nu ca slava celor înălțați și adulați pentru diverse realizări pământești.

După ce S-a plecat la starea noastră vrednică de plâns, ne-a spălat prin Jertfa Crucii Sale, ne-a luat zdrențele păcatelor și ne-a înveșmântat în neprihănirea Lui – frumusețea caracterului hristic rodit în noi de Duhul Dumnezeului Celui VIU. El ne-a învățat în frumoasele Epistole ce să dezbrăcăm și ce ofertă de îmbrăcăminte cerească are Dumnezeu pentru noi, „fără bani și fără plată!”: Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul (Ef. 4:24).

Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcți-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii (Col. 3:14).

Zeul din Egipt, respectiv statuia lui, după ce „se trezea” și era, chipurile, adus la viață de către preot, era spălat cu grijă și înmiresmat. Apoi trebuia înveșmântat cu panglici de diverse culori (albe, verzi, roșii și stacojii), fiecare dintre acestea având o simbolică a ei.

Dar Dumnezeul nostru, nu numai că ne-a adus din moarte la viață (El, și nu invers), dar ne-a și înveșmântat într-un chip minunat, nu cu panglici de diverse culori pieritoare, ci cu frumusețea mântuirii lui Hristos. Tu pui peste el strălucirea și măreția (Ps. 21: 5b). Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu! – spune Isus în rugăciunea Sa de rămas bun (Ioan 17:22).

Da, Hristos ne-a înveșmântat cu slavă, cu frumusețe cerească, rodită în noi de Duhul. Mai mult, ne și încununează împărătește, pentru că de acum, noi facem parte dintr-o „preoție împărătească”: Mă bucur în Domnul, […], căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei (Is. 61:10). Ce frumusețe!

Doamne, ajută-ne să avem parte de această îmbrăcăminte care ne va garanta intrarea pe Plaiurile frumuseților nepieritoare! Da, Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici (Ap. 3:4).

Amin! Doamne, ajută-ne să primim această superofertă cerească și să ne găsești îmbrăcați cu Hristos și ascunși cu Hristos în Dumnezeu!

Paraschiva Pop